Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacywetgeving AVG. Neemt u contact op via mail, voicemail of op een andere manier voor het verkrijgen van informatie, het maken van een afspraak of het verstrekken van een opdracht, dan geeft u mij automatisch toestemming om contact met u op te nemen om aan uw verzoek te voldoen. Uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres zijn daarvoor voldoende.


Dit is ten behoeve van mijn agendabeheer, facturatie en de boekhouding. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder dat daarvoor een verwerkersovereenkomst is afgesloten, met uitzondering van de Belastingdienst. Dit is in de wet verplicht. U kunt uw gegevens altijd zelf inzien, laten corrigeren en vernietigen (volgens de wettelijke regels). Ik bewaar uw gegevens volgens de wettelijke regels. Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen

genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Ten behoeve van het uitvoeren van mijn financiƫle administratie heeft mijn accountant inzicht in gegevens die betrekking hebben op de facturering. Hiervoor hebben wij onderling een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarmee de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.


Van alle bezoeken aan deze website houdt Google Analytics gegevens bij door middel van cookies. Ik volg u niet wanneer uw mijn website verlaat, om u te attenderen op mijn producten en diensten. Anne Hurenkamp Media is actief op social media. Indien u via deze kanalen contact met mij maakt, krijg ik inzicht in uw social media-gegevens. Het hangt af van uw eigen privacyinstellingen

hoeveel inzicht ik krijg. Ik verzamel uw gegevens niet actief via deze diensten. U heeft altijd zelf de controle over welke gegevens ik zie. Raadpleeg voor meer informatie de privacyinstellingen van de betreffende social media-kanalen.